Criterion 2 - 2.4 - 2.4.2

Percentage of full-time teachers with NET / SET / SLET/ Ph. D. / D.M. / M.Ch. / D.N.B Super specialty / D.Sc. / D.Litt. during the last five years (consider only the highest degree for the count)

Ph.D. Degrees of All Faculties

Sr. No. Faculty Name Link
1. Dr. Sampaa chakraborty
2. Dr. Atul Bagul
3. Dr. R.M. Patil
4. Dr. Pansare Genu Randhu
5. Dr. Pathade Girish Rajaram
6. Dr. Raut Ganesh D.
7. Dr. Gugale Gulab Sheshmal
8. Dr. Pisal Prushuttam k.
9. Dr. Ghodke Prabhakar P.
10. Dr. Soni Shriprakash
11. Dr. Pathvardhan Rajashree BN.
12. Dr. Bokil Neeta
13. Dr. Bhise Archana
14. Dr. Mithare Y.M.
15. Dr. Mahavir Sankla
16. Dr. Prakash Pandare
17. Dr. Gujar Vikarm B.
18. Dr. Shirode Deelipkumar
19. Dr. Tikute Vidya
20. Dr. Hande Sunil Mahadev
21. Dr. Jagtap Sagar S.
22. Dr. Dhobale Rashmi Sunil
23. Dr. Pardeshi Shardha Ajit
24. Dr. Mulik Vikas K.
25. Dr. Suchitra Patil
26. Dr. Gurao Rajendra G.
27. Dr. Kulkarni pallavi pramod
28. Dr. Abhyankar Pragati Sunil
29. Dr. Pandit Vikram Uttam
30. Dr. Ambawade Mukund
31. Dr. Mane Sarika
32. Dr. Diwte Kiran
33. Dr. Sathe Anita Satish
34. Dr. Vasavani Kavita R.
35. Dr. Shevati Shejpal
36. Dr. Sudipta Banerjee
37. Dr. Pandit Archana P.
38. Dr. Chhattise Prakash K.
39. Dr. Ambade Sonia Vivek
40. Dr. Patil Deepak Dinkar
41. Dr. Gorakhe Dnyandeo
42. Dr. Gvahave Kishor H.
43. Dr. Vora Manoj L.
44. Dr. Bagdane kailas k.
45. Dr. Thorat Ashish
46. Dr. Sangore Swapanil Sunil